Ökar tillgängligheten
När andra banker lägger ner sina kontor, etablerar Handelsbanken istället nya. Här värnar de verkligen om tillgängligheten och vill finnas nära sina kunder.
- Vi är ingen produktbank som säljer produkter och tjänster utan vi försöker se till kundens behov, säger Anders Hagman, kontorschef på Handelsbanken i Nynäshamn.
Handelsbanken i Nynäshamn är ett traditionellt handelsbankskontor som handlägger allt från privatpersoners behov av ekonomiska tjänster till företagssidan. De har funnits här i många år och är väl etablerade på orten. Idag finns nio medarbetare på kontoret som alla arbetar mot samma mål; att ha en vardagsservice i världsklass. Kunden ska känna sig nöjd när han eller hon kommer in.
- Oavsett om det är en privatkund eller en företagskund ska han eller hon få ett bemötande som är bärigt och med omtanke om kunden, säger Anders som är övertygad om att det förhållningssättet är något som i längden innebär goda affärer.

Anders kommer ursprungligen från Värmland där han också började sin bana inom Handelsbanken för snart 26 år sedan. Genom åren har han jobbat på flera olika kontor och gått igenom utlandsavdelningen, aktieavdelningen och en mängd andra avdelningar, vilket gett honom en mycket bred erfarenhet. Han berättar att Handelsbanken har över 460 kontor i Sverige och att de även har kontor i utlandet. De har universalbankrörelse i flera länder i Norden samt i England och de lägger inte ner några kontor i dag utan ökar istället tillgängligheten. Förutom att etablera kontor etablerar de också något de kallar ”mötesplatser” för att öka inflytandet på olika områden. Ett exempel är Norrköping där de öppnat ett kontor på Vikbolandet för att komma närmre sina kunder. Att finnas där kunderna finns är nämligen en del av affärsidén. Anders menar att bankerna i mångt och mycket erbjuder ungefär samma produkter och tjänster men Handelsbanken är dessutom tillgänglig på ett helt annat sätt. De finns där kunden vill träffa dem.
- Vi vill ha personlig kontakt med våra kunder och skapa ett förhållande så att kunderna känner att de får det de behöver av oss, säger Anders.

Handelsbanken

Bransch:
Bank

Telefon: 08-52400781


Email:
nynashamn@handelsbanken.se

Hemsida:
www.handelsbanken.se

Adress:
Handelsbanken
Box 33
14921 Nynäshamn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN